Contact

secretaris:

Henri Frölich: opgoedgerucht(at)gmail.com

 

redactiesecretaris Geruchten:

Rolinka Klein Kranenburg: rkleinkranenburg(at)hotmail.com 

 

opgave studiedagen:

opgoedgerucht(at)gmail.com 

 

opgave nieuwe leden, opzeggingen, adres- en e-mailadreswijzigingen:

opgoedgerucht(at)gmail.com 

 

penningmeester:

Juup van Werkhoven: juupvwerkhoven(at)gmail.com

banknummer NL48 INGB 0008 3775 31 t.n.v. Op Goed Gerucht

 

De financiële afhandeling van de ledenadministratie en de uitgave van de nieuwsbrief Geruchten worden verzorgd door Skandalon - tekstuitgaven op het grensvlak van godsdienst en cultuur.