januari 2015

Henri Frölich, secretaris van Op Goed Gerucht en predikant voor de Vereniging van Vrijzinnige Protestanten in Noord-Holland

Goede voornemens

Henri Frölich

Het eerste goede voornemen voor het nieuwe jaar is nu al weer gesneuveld. Het besef dringt langzaam tot me door als ik zondagavond  4 januari nog aan het werk moet om deze column te schrijven. Ik had me nog zo voorgenomen een realistische planning te maken voor het werk wat nog ligt te wachten en ruim voor welke deadline dan ook klaar te zijn. En het laatste wat ik wilde was op onmogelijke tijden nog aan het werk te moeten omdat de tijd daarvoor me als zand door de vingers is geglipt. De uitspraak ‘lekker begin van het jaar meneer Frölich!’ schiet als een licht verwijtende gedachte door mijn hoofd. Op de achtergrond heb ik via spotify maar muziek gezocht in het genre deep focus. Rustige en gedragen klassieke muziek klinkt uit de speakers van mijn computer om zo wat concentratie op te wekken voor het schrijven van een zinnig stukje voor de site van Op Goed Gerucht. Goede voornemens voor het nieuwe jaar. Sommigen hebben een waslijst aan goede voornemens en doen alle mogelijke moeite om ze uit te voeren. Anderen hebben het hebben van goede voornemens al lang geleden afgezworen omdat ze uit eigen ervaring weten hoe snel de goede voornemens weer met de noorderzon vertrokken zijn als na de feestdagen de normale gang van zaken weer zijn spoor trekt en de dagen en  weken weer voorbij vliegen.

Het doen van goede voornemens en elkaar het beste wensen voor het nieuwe jaar, het hoort erbij zo aan het begin van januari. En natuurlijk doen we ons best en zijn die woorden naar elkaar echt gemeend. Maar het gaat lang niet altijd goed, soms gebeuren er dingen in een jaar waardoor je absoluut niet kunt spreken van een goed jaar. 

Een mooi relativerend stukje hierover las ik op de site van mijnkerk.nl. Iemand waarvan het jaar ook begon met de beste wensen maar die beste wensen waren helaas niet uitgekomen. Vandaar dat de schrijfster verzuchtte zich maar vast te houden aan een tekst uit klaagliederen: Elke morgen schenkt Hij nieuwe weldaden. Veelvuldig blijkt uw trouw!’ (Klaagliederen 3:23). Volgens haar de bijbelse variant van ‘nieuwe dag, nieuwe kansen’. Je kunt iedere dag weer opnieuw beginnen. Als er eens een dag tegenzit of de voornemens voor een nieuw jaar verdampen als sneeuw voor de zon, dan mogen we het morgen gewoon weer opnieuw proberen.

Het deed mij denken aan een andere bekende bijbeltekst uit het evangelie van Mattheüs: En wel Mattheüs 6 vers 34 waarin staat: maak je dus geen zorgen voor de dag van morgen, want de dag van morgen zorgt wel voor zichzelf. Elke dag heeft genoeg aan zijn eigen last. Wat mij betreft een mooi motto om het nieuwe jaar mee in te gaan. Niet om zo maar wat te doen en alle goede voornemens te laten varen, dat niet want een vers ervoor staat namelijk: zoek liever eerst het koninkrijk van God en zijn gerechtigheid, dan zullen al die andere dingen je erbij gegeven worden. Dus niet: laat alles maar waaien, maar wel de goede dingen proberen te doen maar dan wel met de kramp er af! Dat is voor mij een geruststellende gedachte en een mooi nieuw begin om aan vast te houden in het nieuwe jaar. En hiermee is in ieder geval weer één taak volbracht. De column is af!

Delen: