K(r)oningsviering 28 april

Kerk en Staat dienen verschillende heren. God, Vaderland en Oranje zijn al lang geen vanzelfsprekende drie-eenheid meer.

Maar ook wij voelen ons aangesproken door het motto voor de inhuldiging van koning Willem-Alexander: "Mijn droom voor ons land, inspiratie voor onze koning".

Ook wij hebben een droom. Wij dromen ervan dat er op zondag 28 april in kerken in heel Nederland ‘K(r)oningsvieringen’ worden gehouden.

Graag willen wij alle kerken uitnodigen, van Protestants tot Evangelisch, van Rooms- tot Oud-Katholiek, rechtzinnig of vrijzinnig, Oranjegezind of Republikeins, deze droom met ons vorm te geven, door op deze zondag op eigen wijze de k(r)oning te vieren en zo onze dromen en inspiratie voor de koning met ons land te delen. (Als u hier klikt vindt u materiaal dat u mogelijk kunt gebruiken in de liturgie.)

Welke dromen hebben wij als kerken voor ons land? Welke inspirerende gedachten hebben we de koning te bieden?

U kunt u aanmelden om mee te doen op www.facebook.com/opgoedgerucht. Daar kunt u ook nu alvast uw inspirerende dromen en verhalen kwijt en vindt u suggesties voor teksten die u in uw eigen k(r)oningsviering kunt gebruiken. Ook willen we daar alle verhalen, beelden, foto’s, gedichten, preken, liederen enz. verzamelen die in de verschillende k(r)oningsvieringen gebruikt zijn, als veelkleurige dromen en inspiratie voor ons land en onze koning.

Liturgisch materiaal K(r)oningsviering

Artikel Volzin april 2013

Delen: