Talentennetwerk Op Goed Gerucht

Op Goed Gerucht heeft een eigen talentennetwerk opgezet. Daarin zijn kwaliteiten bijeen gebracht van moderne theologen die bereid zijn in pers en andere media een bijdrage te leveren aan het maatschappelijk debat. Te vaak is de kerk daarin volgens OGG onzichtbaar, of komen moderne stemmen uit haar midden onvoldoende aan bod.

Het netwerk omvat zo’n 40 personen die bereid zijn in de vorm van een artikel of interview hun specifieke kennis in te brengen. Zij doen dit op persoonlijke titel. Hun specialismen, variërend van integratie tot kerk & cultuur tot parapsychologie, zijn ondergebracht in ongeveer 45 thema’s die hieronder vermeld zijn.  

Omwille van de privacy is de bijbehorende lijst met persoonsgegevens niet integraal beschikbaar voor derden.

Verzoeken om naam- en adresgegevens worden bemiddeld door OGG-secretaris Alida Groeneveld (alida.groeneveld(at)planet.nl) en/of OGG-voorzitter Wilma Hartogsveld (whartogsveld(at)tiscali.nl).

Het netwerk werd samengesteld door oud-voorzitter Jan Offringa, en staat permanent open voor aanvulling.

Delen: