In de Waagschaal over Op Goed Gerucht

Het decembernummer van In de Waagschaal (jrg. 39, nr. 17) besteedt aandacht aan OGG in de vorm van enkele boekbesprekingen.

Gerben van Manen laat zijn licht schijnen over Een en Ander van Rick Benjamins. Coen Constandse bespreekt Na een gezonde geloofscrisis van Jan Offringa. De Doornse Catechismus wordt zelfs dubbel bereflecteerd in artikelen van Willem Maarten Dekker en Machteld de Mik.
Stuk voor stuk verhalen waarin waardering en kritiek elkaar afwisselen.

Het nummer is te bestellen door € 3,- over te maken op postrekening 2620510, t.n.v. penningmeester In de Waagschaal, Zeist, o.v.v. nr 17.

Volgens de inhoudsopgave zullen de artikelen ook op de website www.karlbarth.nl verschijnen, maar ter plekke is niet duidelijk op welke termijn dit gebeurt.

Delen: