Archief

Open brief n.a.v. het synodebesluit over het homohuwelijk

Ruim 450 predikanten en kerkelijk werkers vanuit Op Goed Gerucht en de V.V.P. en van daarbuiten hebben onze Open Brief over het homohuwelijk ondertekend! Inmiddels is deze in Trouw verschenen, met ook een artikel van de redactie.

Mooi dat we op deze manier een positief geluid hebben kunnen laten horen!

Maar daarmee is het nog niet klaar.

Wij hebben inmiddels een gesprek gehad met het moderamen van de synode van de PKN. Een stevig, maar goed gesprek, waarin afgesproken is, dat het synodebesluit geen eindpunt is, maar start van verdergaande gesprekken, kerkbreed. In een komende nieuwsbrief van de PKN komt hierover de volgende tekst te staan: 

‘Het gesprek in en besluit van de synode over huwelijk en levensverbintenis raakt ons allemaal. Na de vergadering van de generale synode zijn er intense gesprekken gevoerd met diverse geledingen en groepen, waaronder Op Goed Gerucht. Naar aanleiding daarvan is besloten dat een kerkbrede werkgroep materiaal gaat ontwikkelen om het gesprek in gemeenten over seksualiteit, geaardheid, zegen en huwelijk te bevorderen en te verdiepen. Het is noodzakelijk dat we in de Protestantse Kerk op een veiliger manier met elkaar spreken en handelen. Dat er in de kerk ruimte is voor zowel homo's en lesbiennes als voor mensen die moeite hebben met een zegen voor relaties van mensen van hetzelfde geslacht.

ds. René de Reuver (scriba generale synode)’

Wat ons betreft is dit een mooie eerste stap op een verdere weg die – wellicht – ooit nog voert naar een kerkordewijziging. Vanuit Op Goed Gerucht zullen we betrokken blijven bij dat voortgaande gesprek en de ontwikkeling van materiaal.

(Klik hier om de lijst van ondertekenaars per 29 november te zien.) 

 

OGG over de nota 'Mozaïek van kerkplekken'

Open brief aan de leden van de synode van de PKN.

De pioniersbeweging stelt vragen aan de kerk, op het gebied van organisatie en ten aanzien van het wezen van de kerk en haar roeping. De nota Mozaïek van kerkplekken probeert een antwoord te geven op deze vragen, met name met het oog op een vooralsnog klein aantal ‘kerngemeenten’. Wij waarderen het dat de nota recht wil doen aan zowel het eigene van deze kerngemeenten, als aan wezen en roeping van de kerk.  Wij maken ons echter grote zorgen over de voorstellen die in de nota worden gedaan ten aanzien van het ambt.

Klik hier voor het vervolg van de brief

 

39ste Geruchtdag: Waarom vieren? Vormen van protestants christendom

Voor een impressie van deze studiedag gehouden op 18 januari 2019, klik hier

 

Lezing Mechteld Jansen

Op vrijdag 26 januari 2018 hield Op Goed Gerucht de studiedag 'Hartsverlangen' over pionieren. Download hier de op die dag gehouden lezing door Mechteld Jansen.

 

K(r)oningsviering 28 april

Kerk en Staat dienen verschillende heren. God, Vaderland en Oranje zijn al lang geen vanzelfsprekende drie-eenheid meer. Maar ook wij voelen ons aangesproken door het motto voor de inhuldiging van koning Willem-Alexander: "Mijn droom voor ons land, inspiratie voor onze koning". Ook wij hebben een droom. Wij dromen ervan dat er op zondag 28 april in kerken in heel Nederland...Lees verder

Delen:

Tekst lezing Jean-Jacques Suurmond op 25 januari 2013

HET LEF VAN DE PREDIKANT -  lezing Studiedag Op Goed Gerucht door Jean-Jacques Suurmond 25 januari 2013 -  Laat ik beginnen met jullie allen, inclusief mijzelf, te feliciteren met de vrolijke gekte van het ambt. In de wereld, maar niet van de wereld. Het ambt geeft lef, ruimte ook om te spelen, om creatief te zijn en – niet te versmaden – om ’s ochtends rustig wakker te worden met...Lees verder

Delen:

Talentennetwerk Op Goed Gerucht

Op Goed Gerucht heeft een eigen talentennetwerk opgezet. Daarin zijn kwaliteiten bijeen gebracht van moderne theologen die bereid zijn in pers en andere media een bijdrage te leveren aan het maatschappelijk debat. Te vaak is de kerk daarin volgens OGG onzichtbaar, of komen moderne stemmen uit haar midden onvoldoende aan bod. Het netwerk omvat zo’n 40 personen die bereid zijn in de vorm van een...Lees verder

Delen:

In de Waagschaal over Op Goed Gerucht

Het decembernummer van In de Waagschaal (jrg. 39, nr. 17) besteedt aandacht aan OGG in de vorm van enkele boekbesprekingen. Gerben van Manen laat zijn licht schijnen over Een en Ander van Rick Benjamins. Coen Constandse bespreekt Na een gezonde geloofscrisis van Jan Offringa. De Doornse Catechismus wordt zelfs dubbel bereflecteerd in artikelen van Willem Maarten Dekker en Machteld de Mik.Stuk...Lees verder

Delen:

Terughoudend met woorden

De leerling kon niet wachten om de meester het gerucht te vertellen dat hij op de marktplaats had gehoord. ‘Wacht even,’ zei de meester. ‘Wat je ons wilt vertellen, is dat waar?’ ‘Ik denk het niet.’ ‘Is het nuttig?’ ‘Nee, dat is het niet.’ ‘Is het grappig?’ ‘Neen.’ ‘Waarom moeten we het dan horen?

(Uit: A. de Mello, Wijsheid in één minuut)